راهی که پیموده‌ایم معرف تلاش مجموعه‌­ی سیماپ است. این مسیر از سال ۱۳۹۰ در شرکت عمیدرایانه شریف آغاز شد و همچنان ادامه دارد...

our-path.png

نسخه اول سیماپ سال ۱۳۹۱ به عنوان جایگزین سامانه ساعد که کارایی مورد نظر دانشگاه تهران را نداشت در این دانشگاه نصب و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. ماژول­‌ها و ویژگی‌های سیماپ طی سال‌های متوالی و بر اساس تغییرات آیین‌نامه‌ها در وزارت علوم که باعث ایجاد نیازمندی‌­های مختلف در مشتریان می‌گردد تغییرات توسعه‌ای قابل توجهی داشته است.

our-team.jpg