ویدیوی کارکرد سامانه
سیماپ
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی اعضای هیات علمی مورد استفاده در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر
سیماپ محصول شرکت عمیدرایانه شریف(عرش) است که با هدف ساده‌سازی مدیریت و یکپارچه‌سازی اطلاعات پژوهشی تولید شد. چرخه­‌ی کامل فرآیندهای پژوهشی اعضای هیات علمی از جمله گرنت، ترفیع و ارتقا در این سامانه از نقطه­‌ی شروع تا پایان در هر لحظه در دسترس و قابل پیگیری است. سیماپ سامانه‌ای است منطبق بر آیین‌نامه‌های وزارت علوم که تمامی اطلاعات علمی، آموزشی و فعالیت‌­های حرفه‌ای اعضای هیات علمی در آن ثبت و قابل استفاده در موارد مورد نیاز سازمان و اساتید است.